Top Bài Viết chuyên nhận bài để gues post (GP) cho các bạn có nhu cầu đi backlink đa lĩnh vực:thiết bị game, điện thoại, bóng đá, tài chính như forex, vay tín chấp,.… (1 link dofollow).

Bảng giá GP:

  • Đối với bài GP đã có sẵn: 300k/bài đăng GP.
  • Đối với bài GP đặt viết theo key (từ khóa) của khách: 100k/bài (1000 từ) + 300k/bài đăng GP.

Đăng bài theo mẫu dưới đây:

Liên hệ đặt GP tại email: [email protected]